Pokácení stromů

Lezecky, plošinou, i ze země

 • Směrové kácení stromů
 • Postupné spuštění kmene na laně
 • Rizikové kácení nakloněných stromů
 • Kácení podél cest a elektrických drátů
 • Veškerá ostatní riziková i neriziková kácení

Ořezávání větví

Lezecky, plošinou

 • Redukce koruny stromu
 • Ořez větví směrem k překážce
 • Zdravotní prořez a suché větve
 • Statické a Dynamické vazby stromů

Manipulace - Péče


 • Odkoupení kmene, řezání fošen, štěpkování
 • Výsadba stromů, řez malých stromků
 • Odkup dřeva, odvoz dřeva, čištění zarostlé plochy
 • Štěpkování větví, frézování pařezů, nařezání dřeva na špalky

Jak Vám můžeme pomoci?
📞 732 800 755

info@RizikoKaceni.cz

Nabídneme Vám nejlepší řešení ve Vaši lokalitě kdekoliv na Moravě.
Ručíme za bezpečnou realizaci.